Keramički rubovi i rešetke za bazene

U ponudi imamo različita riješenja za rubove bazena kao i za preljevne ili slivne rešetke.

Dostupno je u debljini materijala od 5-20mm

MODELI ZA RUBOVE BAZENA

Rub za bazen "L"

Rub za bazen "LPC"

Rub za bazen "J"

Rub za bazen "JPC"

Rub za bazen "PC"

Rub za bazen "C"

MODELI ZA BAZENSKE REŠETKE

Bazenska rešetka "I"

Bazenska rešetka "S"

Bazenska rešetka "P"

Bazenska rešetka "E"